Video của ngày
Ngày 30 tháng 05 năm 2020
Video của ngày
Ngày 30 tháng 04 năm 2020
Video của ngày
Ngày 22 tháng 05 năm 2020
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 06 tháng 03 năm 2020
Video của ngày
Ngày 12 tháng 05 năm 2020
Video của ngày
Ngày 06 tháng 03 năm 2020
Videographer Mamuka Chokheli
Tbi-li-xi, Giê-oóc-gi-a
0
Number of winnings
in Main Contests
5
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
337
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập