Video của ngày
Ngày 30 tháng 04 năm 2019
Video của ngày
Ngày 29 tháng 04 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 28 tháng 04 năm 2019
Video của ngày
Ngày 27 tháng 04 năm 2019
Video của ngày
Ngày 26 tháng 04 năm 2019
Video của ngày
Ngày 25 tháng 04 năm 2019
Video của ngày
Ngày 24 tháng 04 năm 2019
Video của ngày
Ngày 27 tháng 04 năm 2019
Videographer Tomás Cristóbal
Calahorra, Tây Ban Nha
0
Number of winnings
in Main Contests
15
Các video trong ngày
1
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
715
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Asier y Raquel - 13 abril 2019

Fragmento exprés de la boda de Asier y Raquel, celebrada el 13 de abril de 2019 en Peralta (Navarra).
Filmado por Tomás y Maite.
Editado por Tomás con Adobe Premiere cc 2017.
Musica con licencia adquirida en art-list.io/
Tomás Cristóbal - Fotografía y videografía
tomascristobal.com/
facebook.com/TomasCristobalRodriguez
Tel. 686 59 57 71 - 941 59 03 58
· 3.430 views ·

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập