Video của ngày
Ngày 27 tháng 04 năm 2019
Video của ngày
Ngày 26 tháng 04 năm 2019
Video của ngày
Ngày 25 tháng 04 năm 2019
Video của ngày
Ngày 24 tháng 04 năm 2019
Video của ngày
Ngày 23 tháng 04 năm 2019
Video của ngày
Ngày 22 tháng 04 năm 2019
Video của ngày
Ngày 21 tháng 04 năm 2019
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
06 — 12/04/2019
Video của ngày
Ngày 24 tháng 04 năm 2019
Videographer Vitali Zubko
Brest, Bê-la-rút
0
Number of winnings
in Main Contests
3
Các video trong ngày
1
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
174
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập