Video của ngày
Ngày 01 tháng 07 năm 2019
Video của ngày
Ngày 05 tháng 06 năm 2019
Video của ngày
Ngày 14 tháng 06 năm 2019
Video của ngày
Ngày 19 tháng 06 năm 2019
Video của ngày
Ngày 14 tháng 05 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 22 tháng 06 năm 2019
Video của ngày
Ngày 28 tháng 05 năm 2019
Video của ngày
Ngày 19 tháng 06 năm 2019
Videographer Hugo Sousa Films
Lisbon, Bồ Đào Nha
6
Các video trong ngày
2
Lựa chọn của người biên tập
1
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
226
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Come what may | Jamie&Brian

This is the sweeping story of Jamie and Brian. This Australian couple decided to get married at Areias do Seixo in Portugal. It was an intimate, emotional and unforgettable day for all.

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập