Video của ngày
Ngày 03 tháng 04 năm 2019
Video của ngày
Ngày 29 tháng 04 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 15 tháng 04 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
28/03 — 03/04/2019
Video của ngày
Ngày 01 tháng 05 năm 2019
Video của ngày
Ngày 31 tháng 05 năm 2019
Video của ngày
Ngày 24 tháng 04 năm 2019
Video của ngày
Ngày 29 tháng 05 năm 2019
Video của ngày
Ngày 15 tháng 04 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
28/03 — 04/04/2019
Videographer Oneshchak Production
Ki-ép, U-crai-na
0
3
Các video trong ngày
2
Lựa chọn của người biên tập
12
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
661
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

P&J - Love on Seychelles (teaser)

Paul & Josenilda

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập