Video của ngày
Ngày 23 tháng 07 năm 2019
Video của ngày
Ngày 06 tháng 07 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 20 tháng 04 năm 2019
Video của ngày
Ngày 17 tháng 07 năm 2019
Video của ngày
Ngày 08 tháng 08 năm 2019
Video của ngày
Ngày 12 tháng 08 năm 2019
Video của ngày
Ngày 01 tháng 07 năm 2019
Video của ngày
Ngày 20 tháng 04 năm 2019
Videographer Eduard Carp
Braşov, Ru-ma-ni
0
Number of winnings
in Main Contests
22
Các video trong ngày
2
Lựa chọn của người biên tập
10
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
1056
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập