Video của ngày
Ngày 27 tháng 04 năm 2019
Video của ngày
Ngày 08 tháng 05 năm 2019
Video của ngày
Ngày 19 tháng 05 năm 2019
Video của ngày
Ngày 06 tháng 04 năm 2019
Video của ngày
Ngày 26 tháng 03 năm 2019
Video của ngày
Ngày 27 tháng 01 năm 2019
Video của ngày
Ngày 19 tháng 05 năm 2019
Videographer Tomás Cristóbal
Calahorra, Tây Ban Nha
0
17
Các video trong ngày
1
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
521
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Primeros minutos

Primeros minutos de la boda de Carlos y Ana el día 9 de junio de 2018 en el Castillo de Bonavia en Pedrola.
Filmado por Tomás y Maite.
Editado por Tomás con Adobe Premiere cc 2017.
Musica con licencia adquirida en art-list.io/
Tomás Cristóbal - Fotografía y videografía
tomascristobal.com/
facebook.com/TomasCristobalRodriguez
Tel. 686 59 57 71 - 941 59 03 58
· 4.490 views ·

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập