Video của ngày
Ngày 12 tháng 05 năm 2019
Video của ngày
Ngày 29 tháng 03 năm 2019
Video của ngày
Ngày 09 tháng 05 năm 2019
Video của ngày
Ngày 02 tháng 05 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 10 tháng 05 năm 2019
Video của ngày
Ngày 11 tháng 05 năm 2019
Video của ngày
Ngày 02 tháng 05 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
0
Number of winnings
in Main Contests
1
Các video trong ngày
1
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
83
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập