Video của ngày
Ngày 14 tháng 03 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 07 tháng 04 năm 2019
Video của ngày
Ngày 18 tháng 04 năm 2019
Video của ngày
Ngày 06 tháng 05 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 14 tháng 03 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Videographer Jason Belkov
Philadelphia, Hoa Kỳ
0
Number of winnings
in Main Contests
2
Các video trong ngày
2
Lựa chọn của người biên tập
1
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
161
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Venezia l Touring Venice, Italy

Exploring this amazing city!

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập