Video của ngày
Ngày 16 tháng 05 năm 2019
Video của ngày
Ngày 11 tháng 06 năm 2019
Video của ngày
Ngày 16 tháng 04 năm 2019
Video của ngày
Ngày 20 tháng 03 năm 2019
Video của ngày
Ngày 01 tháng 06 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 09 tháng 05 năm 2019
Video của ngày
Ngày 20 tháng 03 năm 2019
Videographer BeQ@ shavidze
Tbi-li-xi, Giê-oóc-gi-a
0
Number of winnings
in Main Contests
1
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
112
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

S + N // Love story

New wedding Film // 📽️
🌍 LOcation ; Georgia / Qorogli
📽️ video editor : BeQa Shavidze

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập