Video của ngày
Ngày 12 tháng 07 năm 2019
Video của ngày
Ngày 29 tháng 05 năm 2019
Video của ngày
Ngày 01 tháng 07 năm 2019
Video của ngày
Ngày 22 tháng 03 năm 2019
Video của ngày
Ngày 03 tháng 07 năm 2019
Video của ngày
Ngày 19 tháng 07 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 22 tháng 03 năm 2019
Videographer Vitali Zubko
Brest, Bê-la-rút
0
Number of winnings
in Main Contests
3
Các video trong ngày
1
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
174
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập