Lựa chọn của người biên tập
Videographer Svitlo  Films
Lviv, U-crai-na
0
Number of winnings
in Main Contests
0
Các video trong ngày
1
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
129
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

The Bride’s Morning /Stella/

Nhận xét:

Người viết chỉ cho phép các videographer xem nhận xét.
Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập