Video của ngày
Ngày 10 tháng 04 năm 2019
Video của ngày
Ngày 30 tháng 03 năm 2019
Video của ngày
Ngày 19 tháng 02 năm 2019
Video của ngày
Ngày 07 tháng 02 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 15 tháng 02 năm 2019
Video của ngày
Ngày 24 tháng 02 năm 2019
Video của ngày
Ngày 31 tháng 01 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 07 tháng 02 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Videographer Meraki  Weddings
Monterrey, Mê-hi-cô
0
Number of winnings
in Main Contests
1
Các video trong ngày
2
Lựa chọn của người biên tập
1
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
136
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Marifa & Jorge | Trailer - Valle de Guadalupe

Video y Fotografía: Meraki Weddings merakiweddings.mx
Wedding Planner: Allan y Roberto Gastelum
Venue: Hotel Bruma y Vinícola L.A. Cetto, Valle de Guadalupe. Cuatro Cuatros, Ensenada.
· 3.306 views ·

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập