Video của ngày
Ngày 24 tháng 04 năm 2019
Video của ngày
Ngày 12 tháng 05 năm 2019
Video của ngày
Ngày 29 tháng 03 năm 2019
Video của ngày
Ngày 31 tháng 01 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 09 tháng 05 năm 2019
Video của ngày
Ngày 10 tháng 05 năm 2019
Video của ngày
Ngày 11 tháng 05 năm 2019
Video của ngày
Ngày 31 tháng 01 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Videographer Franco Sarmiento
Bô-gô-ta, Cô-lôm-bi-a
0
Number of winnings
in Main Contests
2
Các video trong ngày
1
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
59
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua
Una pequeña historia de amor en zapatoca.

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập