Video của ngày
Ngày 09 tháng 03 năm 2020
Video của ngày
Ngày 04 tháng 03 năm 2020
Video của ngày
Ngày 26 tháng 03 năm 2020
Video của ngày
Ngày 29 tháng 01 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
29/09 — 05/10/2019
Video của ngày
Ngày 31 tháng 03 năm 2020
Video của ngày
Ngày 03 tháng 04 năm 2020
Video của ngày
Ngày 14 tháng 03 năm 2020
Video của ngày
Ngày 29 tháng 01 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
29/09 — 06/10/2019
Videographer Riccardo Fasoli
Düsseldorf, Đức
28
Các video trong ngày
14
Lựa chọn của người biên tập
7
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
893
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua
this is a small part of the reel that we are editing for Kreativ wedding
· 13.743 views ·

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập