Video của ngày
Ngày 07 tháng 06 năm 2019
Video của ngày
Ngày 22 tháng 04 năm 2019
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
28/01 — 03/02/2020
Video của ngày
Ngày 03 tháng 05 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 29 tháng 01 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
29/09 — 05/10/2019
Video của ngày
Ngày 19 tháng 12 năm 2018
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 05 tháng 11 năm 2018
Video của ngày
Ngày 29 tháng 07 năm 2018
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 29 tháng 01 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
29/09 — 06/10/2019
Videographer Riccardo Fasoli
Düsseldorf, Đức
28
Các video trong ngày
14
Lựa chọn của người biên tập
7
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
890
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

small reel 2018

this is a small part of the reel that we are editing for Kreativ wedding
· 13.631 views ·

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập