Video của ngày
Ngày 15 tháng 02 năm 2019
Video của ngày
Ngày 31 tháng 01 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 10 tháng 02 năm 2019
Video của ngày
Ngày 13 tháng 02 năm 2019
Video của ngày
Ngày 22 tháng 03 năm 2019
Video của ngày
Ngày 01 tháng 03 năm 2019
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
06 — 12/04/2019
Video của ngày
Ngày 13 tháng 02 năm 2019
Videographer Eduard Carp
Braşov, Ru-ma-ni
0
Number of winnings
in Main Contests
17
Các video trong ngày
2
Lựa chọn của người biên tập
9
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
808
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Vlad and Stefanie | Wedding Teaser

· 2.093 views ·

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập