Video của ngày
Ngày 01 tháng 03 năm 2019
Video của ngày
Ngày 21 tháng 04 năm 2019
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
06 — 12/04/2019
Video của ngày
Ngày 09 tháng 03 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 20 tháng 04 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Videographer Emanuele Mura
Arezzo, Ý
0
1
Các video trong ngày
4
Lựa chọn của người biên tập
2
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
289
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Crazy Hearts in the Chianti Countryside

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập