Video của ngày
Ngày 03 tháng 04 năm 2019
Video của ngày
Ngày 15 tháng 04 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
28/03 — 03/04/2019
Video của ngày
Ngày 20 tháng 04 năm 2019
Video của ngày
Ngày 30 tháng 01 năm 2019
Video của ngày
Ngày 04 tháng 04 năm 2019
Video của ngày
Ngày 07 tháng 03 năm 2019
Video của ngày
Ngày 30 tháng 03 năm 2019
Video của ngày
Ngày 30 tháng 01 năm 2019
Videographer Rec Studio
Kielce, Ba Lan
0
16
Các video trong ngày
1
Lựa chọn của người biên tập
3
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
478
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập