Video của ngày
Ngày 22 tháng 09 năm 2018
Lựa chọn của người biên tập
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 02 tháng 02 năm 2018
Lựa chọn của người biên tập
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
05 — 11/08/2018
Videographer Elton Sabatino
Sao Paolo, Bra-xin
2
Các video trong ngày
4
Lựa chọn của người biên tập
2
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
110
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Just Stay There // Jess + Victor - Castellterçol, Spain

Barcelona and Castellterçol. Our most recent international destination. A story of meetings and mismatches, festivals, "stolen" kisses and mainly cinematography. Yes, cinema is the passion and the work, and that allowed to make the two worlds into one.
Barcelona e Castellterçol. Nosso destino internacional mais recente. Uma história de encontros e desencontros, festivais, beijo "roubado" e principalmente cinematografia. Sim, o cinema é a paixão e o trabalho, e que permitiu tornar os dois mundos em um só.

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập