Video của ngày
Ngày 06 tháng 04 năm 2019
Video của ngày
Ngày 26 tháng 03 năm 2019
Video của ngày
Ngày 27 tháng 01 năm 2019
Videographer Tomás Cristóbal
Calahorra, Tây Ban Nha
0
Number of winnings
in Main Contests
15
Các video trong ngày
1
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
720
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Cuanto más se da, más se tiene

Cuanto más se da, más se tiene.
Trailer de la boda de Javier y Raisa celebrada el día 12 de mayo de 2018 en la Iglesia de San Salvador de Azagra (Navarra).
Filmado por Tomás y Maite.
Editado por Tomás con Adobe Premiere cc 2017.
Musica con licencia adquirida en art-list.io/
Tomás Cristóbal - Fotografía y videografía
tomascristobal.com
facebook.com/TomasCristobalRodriguez
Tel. 686 59 57 71 - 941 59 03 58
· 1.074 views ·

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập