Video của ngày
Ngày 25 tháng 12 năm 2018
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 22 tháng 05 năm 2018
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 11 tháng 12 năm 2018
Video của ngày
Ngày 05 tháng 11 năm 2017
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 27 tháng 07 năm 2017
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 25 tháng 12 năm 2018
Lựa chọn của người biên tập
Videographer Sergei Checha
Min-xcơ, Bê-la-rút
23
Các video trong ngày
6
Lựa chọn của người biên tập
1
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
810
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Destination wedding in Puglia

Shooting and editing - Sergei Checha
Filmed on Panasonic GX85 + slr magic 10/t2.1 + slr magic 17/t1.6 + canonFL 55/1.2
Mavic Air

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập