Video của ngày
Ngày 10 tháng 04 năm 2019
Video của ngày
Ngày 08 tháng 03 năm 2019
Video của ngày
Ngày 25 tháng 02 năm 2019
Video của ngày
Ngày 14 tháng 02 năm 2019
Video của ngày
Ngày 01 tháng 01 năm 2019
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
18 — 24/11/2018
Video của ngày
Ngày 27 tháng 10 năm 2018
Lựa chọn của người biên tập
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
01 — 07/11/2018
Video của ngày
Ngày 21 tháng 12 năm 2018
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
24 — 30/11/2018
Video của ngày
Ngày 14 tháng 02 năm 2019
Videographer Modestino Iavarone
Naples, Ý
8
Các video trong ngày
1
Lựa chọn của người biên tập
5
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
645
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

...and the emotions

A volte le parole non bastano.
E allora servono i colori.
E le forme.
E le note.
E le emozioni.
(Alessandro Baricco)
Salvatore e Caterina
Naples Italy
Videographer Modestino Iavarone

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập