Video của ngày
Ngày 15 tháng 04 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
28/03 — 03/04/2019
Video của ngày
Ngày 03 tháng 04 năm 2019
Video của ngày
Ngày 25 tháng 02 năm 2019
Video của ngày
Ngày 26 tháng 01 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 13 tháng 03 năm 2019
Video của ngày
Ngày 14 tháng 03 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 04 tháng 04 năm 2019
Video của ngày
Ngày 26 tháng 01 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Videographer Gione da Silva
Ipswich, Vương Quốc Anh
0
Number of winnings
in Main Contests
6
Các video trong ngày
4
Lựa chọn của người biên tập
2
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
269
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Luxury Texas USA Wedding Video

One of my highlights of the year. And incredible experience, an amazing couple and some pretty things to work with! :-)

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập