Video của ngày
Ngày 24 tháng 12 năm 2018
Lựa chọn của người biên tập
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
15 — 21/02/2019
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
06 — 12/01/2019
Video của ngày
Ngày 24 tháng 12 năm 2018
Lựa chọn của người biên tập
Videographer Madeira Filmes
Londrina, Bra-xin
0
Number of winnings
in Main Contests
2
Các video trong ngày
3
Lựa chọn của người biên tập
4
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
118
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Wedding - Tati e Dario

· 8.700 views ·

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập