Video của ngày
Ngày 05 tháng 01 năm 2019
Video của ngày
Ngày 26 tháng 11 năm 2018
Video của ngày
Ngày 05 tháng 01 năm 2019
Videographer Tomás Cristóbal
Calahorra, Tây Ban Nha
0
17
Các video trong ngày
1
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
487
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

You may now kiss the bride

You may now kiss the bride.
Resumen de la boda de Sergio y María celebrada el día 8 de agosto de 2018 en el Hotel Viura de Villanueva de Alava.
Filmado por Tomás y Maite.
Editado por Tomás con Adobe Premiere cc 2017.
Musica con licencia adquirida en art-list.io/
Tomás Cristóbal - Fotografía y videografía
tomascristobal.com
facebook.com/TomasCristobalRodriguez
Tel. 686 59 57 71 - 941 59 03 58
· 9.996 views ·

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập