Video của ngày
Ngày 12 tháng 01 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 07 tháng 11 năm 2018
Lựa chọn của người biên tập
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
02 — 08/05/2019
Video của ngày
Ngày 10 tháng 08 năm 2018
Video của ngày
Ngày 07 tháng 11 năm 2018
Lựa chọn của người biên tập
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
02 — 09/05/2019
Videographer Fabio Stanzione
Bari, Ý
7
Các video trong ngày
3
Lựa chọn của người biên tập
2
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
460
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

WALTZ IN SICILY

Destination Wedding: Favara | Sicily
Wedding Videographer: Fabio Stanzione Films
· 12.323 views ·

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập