Video của ngày
Ngày 14 tháng 02 năm 2019
Video của ngày
Ngày 01 tháng 01 năm 2019
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
18 — 24/11/2018
Video của ngày
Ngày 27 tháng 10 năm 2018
Lựa chọn của người biên tập
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
01 — 07/11/2018
Video của ngày
Ngày 21 tháng 12 năm 2018
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
24 — 30/11/2018
Video của ngày
Ngày 30 tháng 07 năm 2018
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
09 — 15/03/2019
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
07 — 13/03/2019
Video của ngày
Ngày 21 tháng 12 năm 2018
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
24/11 — 01/12/2018
Videographer Modestino Iavarone
Naples, Ý
8
Các video trong ngày
1
Lựa chọn của người biên tập
5
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
640
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

"Certe cose accadono soltanto dentro ai sogni. O nei tuoi occhi"

Davide e Clarissa
Location Vallecorsa
Videographer Modestino Iavarone
Aerial video Giovanni Belardo
ass Andrea Iovino
https://www.instagram.com/moodvideomaking/
https://www.facebook.com/moodvideomaking/
https://vimeo.com/modestinoiavaronefilms

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập