Video của ngày
Ngày 27 tháng 10 năm 2018
Lựa chọn của người biên tập
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
01 — 07/11/2018
Video của ngày
Ngày 21 tháng 12 năm 2018
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
24 — 30/11/2018
Video của ngày
Ngày 30 tháng 07 năm 2018
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
09 — 15/03/2019
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
07 — 13/03/2019
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
07 — 14/03/2019
Videographer Modestino  Iavarone
Naples, Ý
10
Các video trong ngày
1
Lựa chọn của người biên tập
6
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
849
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Ti Amo Follemente Tantissimo

Videographer Modestino Iavarone
Photographer Antonio Belardo
Editing Modestino Iavarone
Location Mama Mare
MOODVIDEOMAKING by Antonio Belardo Photographer
telling your event
https://www.instagram.com/moodvideomaking/
https://www.facebook.com/moodvideomaking/
https://vimeo.com/modestinoiavaronefilms

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập