Video của ngày
Ngày 12 tháng 11 năm 2018
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
28/02 — 06/03/2019
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
28/02 — 07/03/2019
Videographer Andrey Ischuk
Ki-ép, U-crai-na
0
2
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
5
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
297
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập