Video của ngày
Ngày 29 tháng 01 năm 2019
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 19 tháng 12 năm 2018
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 05 tháng 11 năm 2018
Video của ngày
Ngày 29 tháng 07 năm 2018
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 18 tháng 07 năm 2018
Video của ngày
Ngày 07 tháng 07 năm 2018
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
08 — 14/05/2019
Video của ngày
Ngày 17 tháng 05 năm 2018
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 29 tháng 07 năm 2018
Lựa chọn của người biên tập
Videographer Riccardo Fasoli
Düsseldorf, Đức
25
Các video trong ngày
13
Lựa chọn của người biên tập
5
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
1163
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Tiarne & Dan / Positano

· 13.104 views ·

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập