Videographer Tomás Cristóbal
Calahorra, Tây Ban Nha
0
Number of winnings
in Main Contests
15
Các video trong ngày
1
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
740
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

La verdad, es la verdad.

Resumen Arkaitz y Maribel - La verdad es la verdad.
Trailer de la boda de Arkaitz y Maribel celebrada el día 9 de septiembre de 2017 en la Ermita Nuestra Señora de los Remedios de Aguilar del rio Alhama.
Filmado por Tomás y Maite.
Editado por Tomás con Adobe Premiere cc 2017.
Musica con licencia adquirida en art-list.io/
Tomás Cristóbal - Fotografía y videografía
tomascristobal.com/
facebook.com/TomasCristobalRodriguez
Tel. 686 59 57 71 - 941 59 03 58
· 2.803 views ·

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập