Video của ngày
Ngày 31 tháng 05 năm 2018
Video của ngày
Ngày 24 tháng 02 năm 2018
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
06 — 12/08/2018
Videographer Rogério Paulo
Goiânia, Bra-xin
0
Number of winnings
in Main Contests
5
Các video trong ngày
1
Lựa chọn của người biên tập
1
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
29
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Samille e Bruno - Same Day Edit

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập