Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
30/07 — 05/08/2018
Videographer Artur Prihodkin
Krasnodar, Nga
1
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
1
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
37
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

SDE. Nikolay & Marina

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập