Video của ngày
Ngày 11 tháng 01 năm 2018
Lựa chọn của người biên tập
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
31/05 — 06/06/2018
Video của ngày
Ngày 11 tháng 01 năm 2018
Lựa chọn của người biên tập
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
31/05 — 07/06/2018
Videographer DIAD FILMS - Ricardo Mariga
Erechim, Bra-xin
3
Các video trong ngày
2
Lựa chọn của người biên tập
1
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
118
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

VIDA about five minutes

Porto Alegre - RS - Brazil
Direção e Produção: diad films http://www.diadfilms.com.br
Celebração e Recepção: Alto da Capela
Cerimonial: Ana Toledo
Decoração: Atelier das Flores - Angélica Martins
Make Up: Meia Hora
Fotografia: Robson Nunes
DJ: Marcio Ferraz
Buffet: Tomatis Eventos

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập