Video của ngày
Ngày 21 tháng 12 năm 2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
04 — 10/05/2018
Video của ngày
Ngày 21 tháng 12 năm 2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
04 — 11/05/2018
Videographer Max Billia
Genoa, Ý
0
2
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
1
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
129
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Tara e Riccardo wedding film

An Amazing British wedding in a stunning venue .

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập