Videographer Costa Edenilson
Curitiba, Bra-xin
0
Number of winnings
in Main Contests
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
5
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Same Day Edit: Mari & Rodrigo

Same Day Edit- Mari & Rodrigo (23/09/2017 )
Video editado e exibido na hora da festa
Uma super festa, gente bonita e animada. Confira o Video pelas lentes da EVP FILMES
Imagens: Edenilson Costa, Tânia Witt e Celso Kraizi (EVP FILMES)
Edição: Edenilson Costa
Fotografia: Wilson Marinho e Marcos Faria
Cerimonial: Ana Paula Da Matta e equipe
Local: Chacara Encanto das Areias

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập