Video của ngày
Ngày 14 tháng 08 năm 2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
01 — 07/08/2017
Videographer Luck  Filmes
Sorocaba, Bra-xin
0
Number of winnings
in Main Contests
1
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
2
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
18
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Same Day Edit - Deise e Marcelo

· 5.101 views ·

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập