Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
05 — 11/05/2018
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
23 — 29/12/2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
13 — 19/10/2018
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
06 — 12/10/2018
Videographer Evgeniy Romanov
Saint Petersburg, Nga
1
Các video trong ngày
2
Lựa chọn của người biên tập
9
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
166
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Nhận xét:

Người viết chỉ cho phép các videographer xem nhận xét.
Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập