Video của ngày
Ngày 30 tháng 11 năm 2017
Video của ngày
Ngày 19 tháng 11 năm 2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
07 — 13/11/2017
Video của ngày
Ngày 25 tháng 09 năm 2017
Lựa chọn của người biên tập
Video của ngày
Ngày 09 tháng 07 năm 2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
07 — 13/07/2017
Video của ngày
Ngày 20 tháng 07 năm 2017
Video của ngày
Ngày 28 tháng 04 năm 2017
Video của ngày
Ngày 09 tháng 07 năm 2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
07 — 14/07/2017
Videographer Rec Studio
Kielce, Ba Lan
0
18
Các video trong ngày
2
Lựa chọn của người biên tập
3
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
471
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

SHOWREEL 2016

· 7.016 views ·

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập