Video của ngày
Ngày 08 tháng 06 năm 2018
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
14 — 20/02/2019
Video của ngày
Ngày 21 tháng 01 năm 2018
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
11 — 17/02/2018
Video của ngày
Ngày 03 tháng 12 năm 2017
Video của ngày
Ngày 14 tháng 07 năm 2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
14 — 20/07/2017
Video của ngày
Ngày 25 tháng 07 năm 2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
21 — 27/07/2017
Video của ngày
Ngày 13 tháng 01 năm 2016
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
Ngày 26 tháng 12 năm 2017 — Ngày 01 tháng 01 năm 2018
Video của ngày
Ngày 09 tháng 11 năm 2016
Video của ngày
Ngày 14 tháng 07 năm 2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
14 — 21/07/2017
Videographer Ivo Vartanian
Burgas, Bun-ga-ri
0
Number of winnings
in Main Contests
14
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
9
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
346
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Sandtine & Sean

A wedding in southern France

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập