Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
29/05 — 04/06/2018
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
22 — 28/05/2018
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
13 — 19/06/2018
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
03 — 09/09/2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
02 — 08/11/2017
Video của ngày
Ngày 08 tháng 04 năm 2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
08 — 14/07/2017
Video của ngày
Ngày 18 tháng 02 năm 2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
22 — 28/06/2018
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
03 — 10/09/2017
Videographer Trocin Florin|Lulu Film
Botoşani, Ru-ma-ni
0
4
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
11
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
146
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Gravity-Luciana si Ionut

filmare/edit- Trocin Florin
13-05-2017

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập