Videographer Metade da Laranja Filmes
Blumenau, Bra-xin
0
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
0
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
22
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Amor Inexplicável | Trailer Micheli & Jônatas | Metade da Laranja Filmes

Um amor abençoado
Imagens MDL: Rafael Niess e Raphael Bubeck
Fotos: Cristian Janke
Cerimonial: Joci Mannes
Vestido da noiva: Neide Kuhlmann
Maquiagem: Bruna Landa
DJ e iluminação: WSI
Cerimônia: Capela Santo Antônio
Festa: AABB Blumenau
· 1.288 views ·

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập