Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
08 — 14/05/2018
Video của ngày
Ngày 18 tháng 08 năm 2017
Video của ngày
Ngày 07 tháng 06 năm 2017
Video của ngày
Ngày 11 tháng 04 năm 2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
29/10 — 04/11/2017
Video của ngày
Ngày 03 tháng 03 năm 2017
Video của ngày
Ngày 01 tháng 02 năm 2017
Video của ngày
Ngày 28 tháng 12 năm 2016
Video của ngày
Ngày 11 tháng 04 năm 2017
Người thắng trong cuộc thi đấu tuần
29/10 — 05/11/2017
Videographer Victor Popov Film Company
Xô-phi-a, Bun-ga-ri
0
Number of winnings
in Main Contests
65
Các video trong ngày
0
Lựa chọn của người biên tập
4
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
447
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Valeria & Victor

· 7.023 views ·

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập