Videographer SuperWeddings Studio
Vác-sa-va, Ba Lan
0
Các video trong ngày
2
Lựa chọn của người biên tập
1
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
16
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Marysia || Janek - Folk Wedding Story

Produced by: Superweddings superweddings.pl | superweddings.de Based in Warsaw, Poland Available Worldwide Wedding films made with love Venue: Osada Mlynska
· 3.863 views ·

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập