Videographer Fabio Stanzione
Bari, Ý
6
Các video trong ngày
2
Lựa chọn của người biên tập
2
Số tiền thắng cuộc
trong trận thi đấu tuần
432
Tổng điểm dành cho 20 video hàng đầu
trong 2 năm qua

Styled Film

Abruzzo, nuovi incontri.
Anime artiste che si uniscono tra il piacere della tavola e del buon vino. I sani confronti, le allegre risate. Il piacere di condividere e maturare una passione con un unico denominatore: "la luce" .
· 2.901 views ·

Nhận xét:

Chỉ có người dùng đã đăng kí mới có thể để lại nhận xét. Đăng ký hoặc Đăng nhập