Giải thưởng năm
WEVA RuAward 2018
Các thể loại đám cưới
4/6
WEVA RuAward 2018 - Lưu lại các khoảnh khắc - Alex & Kate
WEVA RuAward 2018 - Lưu lại các khoảnh khắc - Андрей и Даша / Приглашение
WEVA RuAward 2018 - Lưu lại các khoảnh khắc - Bright, Beautiful, Energetic
WEVA RuAward 2018 - Lưu lại các khoảnh khắc - A&L
WEVA RuAward 2018 - Lưu lại các khoảnh khắc - Приглашение на свадьбу
WEVA RuAward 2018 - Lưu lại các khoảnh khắc - Found U ::: WINTER

A&L

Videographer Origami Group

Mát-xcơ-va, Nga
Dmitry Sedov — 9
Alexander Shnaider — 6
EMOTiONS PRO — 5
Riccardo Fasoli — 7
Welcome Films — 6
Mayeul Kawai-Thevenin — 3
Vika Paramonova — 3
Lenny Pellico — 7
∑ 46