Giải thưởng năm
WEVA RuAward 2018
Các thể loại đám cưới
10/19
WEVA RuAward 2018 - Bước đi hay nhất - Crimea
WEVA RuAward 2018 - Bước đi hay nhất - Why do you look at me?
WEVA RuAward 2018 - Bước đi hay nhất - D.A.N.E.
WEVA RuAward 2018 - Bước đi hay nhất - A & N ///LIGHT/HAMBURG///GERMANY//
WEVA RuAward 2018 - Bước đi hay nhất - D // S
WEVA RuAward 2018 - Bước đi hay nhất - Mirroя
WEVA RuAward 2018 - Bước đi hay nhất - Wedding walk reel
WEVA RuAward 2018 - Bước đi hay nhất - Михаил и Екатерина
WEVA RuAward 2018 - Bước đi hay nhất - Elvira & Ruslan
WEVA RuAward 2018 - Bước đi hay nhất - Ruvim & Anastasia
WEVA RuAward 2018 - Bước đi hay nhất - Wedding WALK
WEVA RuAward 2018 - Bước đi hay nhất - Love you, sweetheart
WEVA RuAward 2018 - Bước đi hay nhất - Андрей и Анна

Wedding walk reel

Videographer Kirill Kleykov

Tỉnh Kaliningrad, Nga