Giải thưởng năm
WEVA RuAward 2018
Chuyên ngành đám cưới
2/12
WEVA RuAward 2018 - Pilot hay nhất - LOVE IS… Steady reel 2018
WEVA RuAward 2018 - Pilot hay nhất - Life is only where there is love
WEVA RuAward 2018 - Pilot hay nhất - Unsteady
WEVA RuAward 2018 - Pilot hay nhất - Into Ferns & Waves
WEVA RuAward 2018 - Pilot hay nhất - Fly
WEVA RuAward 2018 - Pilot hay nhất - Sergey & Alina
WEVA RuAward 2018 - Pilot hay nhất - Crane Rental
WEVA RuAward 2018 - Pilot hay nhất - Pilot

Life is only where there is love

Videographer Origami Group

Mát-xcơ-va, Nga
Dmitry Sedov — 9
Alexander Shnaider — 7
EMOTiONS PRO — 9
Riccardo Fasoli — 6
Welcome Films — 6
Leonid Smith — 10
Mayeul Kawai-Thevenin — 7
Lenny Pellico — 7
∑ 61