Giải thưởng năm
WEVA RuAward 2017
Các thể loại đám cưới
5/34
WEVA RuAward 2017 - Hôn ước hay nhất - The Night Before
WEVA RuAward 2017 - Hôn ước hay nhất - Iceland //
WEVA RuAward 2017 - Hôn ước hay nhất - Michael & Julia / Love Story
WEVA RuAward 2017 - Hôn ước hay nhất - Ameli cover || Sasha & Dina
WEVA RuAward 2017 - Hôn ước hay nhất - fresh feeling
WEVA RuAward 2017 - Hôn ước hay nhất - TO GET HER
WEVA RuAward 2017 - Hôn ước hay nhất - Наш мир под названием - Семья
WEVA RuAward 2017 - Hôn ước hay nhất - D ♥ V
WEVA RuAward 2017 - Hôn ước hay nhất - WeDo
WEVA RuAward 2017 - Hôn ước hay nhất - only falling in love
WEVA RuAward 2017 - Hôn ước hay nhất - Sheila & Adrian

fresh feeling

Videographer Yulia Vopilova

Mát-xcơ-va, Nga
Dmitry Sedov — 9
— 9
NOIR Films — 5
Dreamwood Cinematography — 9
— 5
Rustam Kurbanov — 7
Maru Films — 6
Sharrone Calafiore — 7
∑ 57